Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ο Κ.Ι. ΔΟΥΚΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ MICROSOFT

Online παρουσια|ση| από τον Κ. Ι. Δούκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο των Εκπαιδευτηρίων μας, σε ειδική ψηφιακή σύνδεση με τη MicrosoftΘέμα της: «Η Αξιοποίηση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Πρωταγωνιστής, οι υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ψηφιακές υπηρεσίες, που παρέχονται από τα Εκπαιδευτήριά μας. Γεμάτες ενθουσιασμό οι εντυπώσεις και τα σχόλια από ένα «ακροατήριο» που μετρούσε σχεδόν 200 άτομα!