ΗΜΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2019

Σήµερα, που η επιστήµη και η τεχνολογία εξελίσσονται ραγδαία και νέοι επαγγελµατικοί τοµείς διαµορφώνονται διαρκώς, είναι πλέον αναγκαίο οι µαθητές να είναι ενηµερωµένοι για την κατάλληλη διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων.

Η Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης που υλοποιείται στο σχολείο µας κάθε χρόνο,, τα τελευταία 27 χρόνια, είναι η κορύφωση ενός συνόλου δράσεων σχετικών µε τη διαχείριση της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας.

Το Συµβουλευτικό Τµήµα ΣΤΕΠ ως πρωτοπόρος στην ανάπτυξη µιας σύγχρονης “κουλτούρας σταδιοδροµίας”  προσκαλεί σηµαντικούς και διακεκριµένους οµιλητές από τον χώρο της Εργασίας, των Επιστηµών και των Τεχνών, για να καταθέσουν την επαγγελµατική τους πορεία και την προσωπική τους εµπειρία.

Φέτος, η κεντρική ομιλία, με τίτλο: Unlock Your Superpowers“, πραγματοποιήθηκε από την Πέγκυ Αντωνάκου, CEO Microsoft  Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας.