«Ιστορίας, Πολιτισμού και Επιστήμης Βήμα»

Ένας νέος θεσμός εντάσσεται από τη φετινή χρονιά στο πλαίσιο λειτουργίας του Λυκείου με τη φιλοδοξία να αποτελέσει ένα δίαυλο μετάδοσης ιδεών, απόψεων και εμπειριών σε θέματα Πολιτισμού, Ιστορίας και Επιστήμης στους μαθητές μας. To Πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες προς τους μαθητές από καθηγητές Πανεπιστημίου με θέμα σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Ιστορίας του 20ουαιώνα.Στόχος του θεσμού αυτού είναι να επεκταθεί και σε άλλα επιστημονικά πεδία έτσι , ώστε να παράσχει στους μαθητές σημαντικά  ερεθίσματα σκέψης και ευρύτερης καλλιέργειας. 

 

Εισήγηση: «Η συμβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην εθνική συγκρότηση του Ελληνικού κράτους» 

Από τον Φιλόλογο, κ. Αντώνη Μυκωνιάτη και τους μαθητές του Β1 Λυκείου. 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 180 χρόνων από την ίδρυση  του 1ουανώτατου ιδρύματος στη Ελλάδα οι μαθητές του Β1 επισκέφτηκαν το «Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών» και με οπτικοακουστικό υλικό που συγκέντρωσαν από εκεί καθώς και με την αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας ανέλυσαν μαζί με τον διδάσκοντα την επίδραση που άσκησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών στη διαμόρφωση της ιδεολογίας του νέου ελληνικού κράτους και τη συμβολή του στη πολιτική και κοινωνική ζωή. 

 

Εισήγηση: «Ο Εθνικός Διχασμός» 

Από την καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Κωνσταντίνα Μπότσιου. 

Η ομιλήτρια ανέπτυξε με  διεξοδικό και εύληπτο για τους μαθητές τρόπο ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ιστορίας του νέου ελληνικού κράτους, που επηρέασε την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας για πολλές δεκαετίες. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι πολιτικές και κοινωνικές αιτίες του Εθνικού Διχασμού και οι κυριότερες συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων και την πορεία του ελληνισμού. Μετά την εισήγηση ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά την οποία προσεγγίστηκαν διάφορες πτυχές του θέμα του μέσω των ερωτήσεων των μαθητών και των διδασκόντων που παρακολούθησαν την ομιλία. 

 

Εισήγηση: «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος» 

Από τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ευάνθη Χατζηβασιλείου 

Ο ομιλητής ανέπτυξε με παραστατικό και εύληπτο για τους μαθητές τρόπο ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο γεγονός για την πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή, παρουσιάζοντας πτυχές του που οι μαθητές δεν έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν μέσα από τα διδακτικά εγχειρίδια.