ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ & GIZELIS ROBOTICS

Η ρομποτική τεχνολογία αιχμής συναντά τη μαθησιακή αριστεία

Οι πρωτοπόροι της Εκπαιδευτικής και Ρομποτικής Τεχνολογίας ενώνουν τις δυνάμεις τους με όραμα το αειφόρο μέλλον των παιδιών μέσω προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής σύμπραξης

Μια νέα συνέργεια ξεκινάει που εστιάζει στον τομέα της Εκπαιδευτικής και Βιομηχανικής Ρομποτικής, με σκοπό να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν με τη ρομποτική τεχνολογία μέσα από τη χαρά της διαρκούς παιγνιώδους αναζήτησης, της δημιουργικότητας και της συνεργασίας. Στόχος είναι τα ίδια τα παιδιά να γίνουν οι ambassadors με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών, ερευνητών και επαγγελματιών από το χώρο της Εκπαίδευσης και Βιομηχανίας, ώστε να σχεδιάζουν καινοτόμα ρομπότ, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με προσδοκώμενη υπεραξία στην υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Τους παραπάνω στόχους έχουν θέσει στη νέα συνεργασία τους, δύο καινοτόμοι οργανισμοί, τα Εκπαιδευτήριά μας και η Gizelis Robotics, σε μία σύμπραξη η οποία θα παραγάγει μία πρωτότυπη «ένταση τεχνολογίας» με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα σε διεθνές ερευνητικό επίπεδο και αποτελέσματα προς αξιοποίηση για το σύνολο της εκπαιδευτικής ενότητας.

Στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, η έννοια της καινοτομίας εντάσσεται διαχρονικά στην εκπαιδευτική καθημερινότητα των παιδιών. Είναι ένα σχολείο που αξιοποιεί βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών και αναπτυξιακών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σήμερα πραγματοποιεί ένα σημαντικό βήμα συνεργασίας με την Gizelis Robotics, παρέχοντας νέες βιομηχανικές πρακτικές ως ευκαιρίες ανάπτυξης των ικανοτήτων των παιδιών.

Η Gizelis Robotics, είναι σήμερα ο κορυφαίος Integrator ρομποτικών συστημάτων και εφαρμογών που ενσωματώνουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης & smart manufacturing. Παράγει πρωτοποριακή -made in Greece- τεχνολογία αιχμής «beyond the Industry 4.0» που απευθύνεται στην ελληνική και διεθνή αγορά. Η Gizelis Robotics αναπτύσσει συνεργασίες και συμπράξεις με κορυφαίους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Με τη νέα στρατηγική συνεργασία με τα πρωτοπόρα Εκπαιδευτήρια Δούκα, επενδύει στο παραγωγικό και τεχνολογικό μέλλον της νέας γενιάς.