Καλοκαιρινά Προγράμματα Προετοιμασίας Πιστοποιήσεων LNAT & UCAT| Οι Εγγραφές ξεκίνησαν!

Το University Placement Center των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, εκτός από εξατομικευμένες συμβουλές για σπουδές στο εξωτερικό, προσφέρει ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πιστοποιήσεις LNAT και UCAT που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή στην Ιατρική, Οδοντιατρική, Νομική και άλλες σχολές Βρετανικών και Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Το LNAT είναι ένα τεστ δεξιοτήτων που έχει καθιερωθεί κυρίως από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή των μαθητών σε προγράμματα σπουδών που αφορούν τον κλάδο της Νομικής.

Το UCAT είναι ένα τεστ δεξιοτήτων που αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοχή των μαθητών σε προγράμματα σπουδών που αφορούν τον κλάδο της Ιατρικής ή Οδοντιατρικής.

Τα ποιοτικά μας πλεονεκτήματα:

  • Ολιγομελή τμήματα
  • Ειδικευμένο έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό στη διδασκαλία του GCE & IB 
  • Εξειδικευμένη πτοετοιμασία και υποστήριξη των υποψηφίων

Πληροφορίες Εγγραφών στο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Προετοιμασίας & στα Τμήματα LNAT και UCAT:

Τ: 210-6186126
email: d.lumperopoulos@doukas.gr.

*Τα μαθήματα ξεκινούν τον Ιούνιο