*Κάν’ το Σωστά! Με το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Οι μαθητές του Λυκείου και του Τμήματος International Baccalaureate του Σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στο ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» | «Κάν’το σωστά». Μία εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία αφορά στην κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των μαθητών και στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

 

Η δράση χωρίστηκε και πραγματοποιηθήκε σε δύο μέρη: Ενα θεωρητικό το οποίο περιλάμβανε εισηγήσεις, παρουσιάσεις και συζήτηση, μία πολύπλευρη προσέγγιση με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και αξιοποίηση γνώσεων από τους μαθητές. Και μία, αντίστοιχα, βιωματικού χαρακτήρα εκπαίδευση, κατά την οποία δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες σχετικά με την απόσπαση της προσοχής, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, τη χρήση ζώνης ασφαλείας κ.α., με χρήση ειδικού καινοτόμου εξοπλισμού και προσομοιωτών, που καθιστούν την επιμόρφωση των μαθητών άμεση και αποτελεσματική.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, μάλιστα, θεωρείται  σημαίνουσα,  καθώς τα τροχαία συμβάντα είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5 – 29 ετών στην Ελλάδα.
Άλλωστε, οι σημερινοί μαθητές αποτελούν τους αυριανούς οδηγούς, συνεπώς η εκπαίδευση και η συμβολή στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της στάσης ζωής τους μελλοντικά είναι θεμελιώδους σημασίας.