Κολυμβητικοί Αγώνες Δημοτικών Σχολείων| ΑΣΙΣ

Σάββατο 12 Μαΐου 2018· 09.00· Κολυμβητήριο Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου Δαΐς