Λέμε “Ναι” στην Υγιεινή Διατροφή!

Ποια η σημασία της ισορροπημένης διατροφής στη ζωή μας; Γιατί η τροφή αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα , αλλά και καθοριστικό παράγοντα ευημερίας; Με ποιους τρόπους μπορούμε να στηρίξουμε την αειφόρο διατροφή; 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής και μέσα από μία σειρά πρότυπων, αλλάκαι διασκεδαστικών δράσεων, με τη συμμετοχή όλου του Σχολείου και των γονέων, τα παιδιά γνώρισαν και κατανόησαν τη βασική και οικουμενική αξία του υγιεινού τρόπου διαβίωσης.