ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ – Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

Μία σημαντική παρουσίαση, στο πλαίσιο ενός πρωτοπόρου διεθνούς εκπαιδευτικού προγράμματος. Η Χρυσάνθη Σωτηρίου, εκπροσωπώντας τα Εκπαιδευτήριά μας πραγματοποίησε ειδική παρουσίαση των δράσεων που έχουμε υλοποιήσει, σύμφωνα με το Πρόγραμμα «Λέμε την Αλήθεια στην Εξουσία». Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, που βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε πολλούς τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας καλλιεργώντας ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, απαραίτητων σε μία γενιά που διεκδικεί και προασπίζει αξίες και ιδανικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Σχολείο μας ήταν ένα από τα πρώτα που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Ιδρύματος Μ. Β. Βαρδινογιάννη και ενσωμάτωσε με μεθοδικό τρόπο στην εκπαιδευτική, αλλά και κοινωνική καθημερινότητα των παιδιών – από το 2017 έως και σήμερα- το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύοντας στη συνεχόμενη αξιοποίησή του προς όφελος της μαθητικής κοινότητας. Μία τέτοια ενέργεια, άλλωστε, συνάδει απόλυτα με τη δράση κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης «ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ», η οποία και εφαρμόζεται με επιτυχία, επί σειρά ετών, σε όλες τις Βαθμίδες μας.