ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ “ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”!

Ημετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικόαποτελεί σημαντικό βήμα για τη σχολική ζωή ενός παιδιού.Και ηενημέρωσητων γονέων παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την καθοριστική μεταβολή. 
Έτσι λοιπόν, στο #DikomouSxoleio, διοργανώνουμε, κάθε χρόνο, μία συνάντηση των γονέων των νηπίων μας για να τους ενημερώσουμε γύρω από βασικά θέματα που πρέπει να γνωρίζουν αλλά κυρίως, να τους καθησυχάσουμε. 
Συζητάμελοιπόν, για όσες γνώσεις και δεξιότητες έχουν κατακτήσει στο Νηπιαγωγείο και για τις νέες και ενδιαφέρουσες κατακτήσεις τούς επιφυλάσσει το Δημοτικό. Ενημερώνουμε επίσης, για τον τρόπο που οι γονείς μπορούννα στηρίξουντα παιδιά τους στο νέο τους ξεκίνημα μεψυχραιμίακαιαισιοδοξία.   
Μάλιστα, ειδικά γιαΠρωτάκιαμας επιφυλάσσουμε μια ευχάριστη έκπληξη: το“Πάμε Μαζί”είναι μια νέα δράση του σχολείου μας όπου κάθε παιδί τηςΕ’ Δημοτικούγίνεταιο καλός φίλοςκαι συνοδοιπόρος με ένα μικρό συμμαθητή του 
τηςΑ’ Δημοτικούγια τιςδύο συνεχόμενες σχολικές χρονιές. Μέσα από κοινές δράσεις, οι μικροί του Δημοτικού θα νιώσουν τη σιγουριά ότι έχουν δίπλα τους κάποιον “μεγάλο” που θα τους βοηθά, θα συζητούν και θα περνούν καλά μαζί.