ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ!

Στο Σχολείο μας, εστιάζουμε στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας, με τηνανθρωπιστική καλλιέργειανα αποτελεί έναν από τους βασικούς μας άξονες. Σε αυτό δε το πλαίσιο, ηΛογοτεχνίαμε τη δυναμική της κατέχει κεντρικό ρόλο, καθώς επιδιώκουμε την εξοικείωση των μαθητών μας με τον προνομιακό της χώρο. Ησυστηματική ενασχόληση των μαθητών μας , με πολλαπλές επιτυχίες και διακρίσεις, αποτελούν ζωντανή απόδειξη της επίτευξης του στόχου μας