ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!

Η Μεθοδολογία Μελέτης αποτελεί μια καινοτομία του Σχολείου μας.Καλύπτει δύο ώρες μέσα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Μία ώρα είναι αφιερωμένη στα Ελληνικά και μία στα Μαθηματικά.Στο μάθημα αυτό, οι μαθητές παίρνουν βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανώνουν την προσωπική τους μελέτη.Συγκεκριμένα, τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν το σχολικό τους πρόγραμμα, τη σωστή χρήση των σχολικών τους εφοδίων, τον τρόπο μελέτης κάθε μαθήματος μέσα από έντυπα και υλικά μέσα, και την οργάνωση του χώρου και του χρόνου της μελέτης τους.Επιπλέον, σταδιακά, εξασκούνται στην αυτοδιόρθωσή τους και κατ’ αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν πώς να ανταποκρίνονται στα σχολικά τους καθήκοντα και τις σχολικές τους υποχρεώσεις.