ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & {ΨΗΦΙΑΚΕΣ} ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

«Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι μια δημοκρατία τέλεια, ολοκληρωμένη κ.λπ. μας πέφτει από τον ουρανό, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορέσει να επιζήσει περισσότερο από μερικά χρόνια, αν δεν δημιουργήσει τα άτομα που της αντιστοιχούν και που είναι, πρώτα και πάνω απ’ όλα, ικανά να την κάνουν να λειτουργήσει και να την αναπαραγάγουν. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική κοινωνία χωρίς δημοκρατική παιδεία.» Και η «παραδοσιακή δημοκρατική παιδεία ενισχύεται, σήμερα από την κριτική χρήση και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας”.

Γιατί οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν παιδαγωγικό θεσμό που επιτρέπει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, συντελεί στην άσκηση της δημοκρατικής διαδικασίας, προάγει το διάλογο και τη συνεργασία και ωθεί στη μελέτη των προβλημάτων και στην εύρεση λύσεων.

Γιατί η κριτική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να επανεφεύρει τη δημοκρατική διαδικασία. Παράλληλα με τη διδασκαλία θεμελιωδών αξιών και ιδανικών, όπως η ελευθερία ο σεβασμός,η υπευθυνότητα και η αξιοπρέπεια, η καλλιέργεια ψηφιακής ιθαγένειας είναι ζωτικής σημασίας. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των νέων στα κοινά,  αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα. Για να εκπληρώσουν το καθήκον τους ως πολίτες και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη δύναμη που τους προσφέρει η τεχνολογία.

Σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, στο #DikomouSxoleio η διαδικασία εκλογής των 5μελών συμβουλίων τάξης των Βαθμίδων και του 15μελούς συμβουλίου του  Γυμνασίου/ Λυκείου, πραγματοποιείται , μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πρόκειται για μία αξιόπιστη πρακτική που υπογραμμίζει την αδιαβλητότητα του συστήματος, ενώ επιτρέπει τόσο την αποτελεσματική και έγκυρη όσο και σύντομη διεκπεραίωση των εργασιών.