Με Καινοτόμες πρακτικές στο 43ο Διεθνές Συνέδριο του TESOL Greece

Τα Εκπαιδευτήριά μας είχαν τη χαρά και την τιμή να μοιραστούν με την ξενόλωσση εκπαιδευτική κοινότητα τις καινοτόμες πρακτικές και προσεγγίσεις που εφαρμόζουν στο 43ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας (TESOL Greece). Η Υπεύθυνη του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Χρυσάνθη Σωτηρίου, με την ομιλία “𝘼𝘾𝘾𝙀𝙎𝙎 𝘾𝙊𝘿𝙀: 𝘾𝙮𝙗𝙚𝙧 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙨𝙧𝙤𝙤𝙢/𝙋𝙖𝙨𝙨-𝙬𝙤𝙧𝙙: 𝙒𝙚𝙡𝙡𝙗𝙚𝙞𝙣𝙜 επεσήμανε την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των στόχων και την εξισορρόπηση στη χρήση τεχνολογίας και ευζωίας.

Η Ευτυχία Πεπόνη, Kαθηγήτρια Aγγλικών στο Δημοτικό, με την παρουσίαση “𝘼𝙪𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣: 𝘼 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙘𝙞𝙤𝙪𝙨𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙍𝙖𝙞𝙨𝙞𝙣𝙜 𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙮 𝙩𝙤 𝘼𝙨𝙨𝙞𝙨𝙩 𝙂𝙧𝙖𝙢𝙢𝙖𝙧 𝙏𝙚𝙖𝙘𝙝𝙞𝙣𝙜” μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τρόπους με τους οποίους η γραμματική μπορεί να διδαχθεί με ευχάριστο τρόπο, να παρακινήσει τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στην τάξη και να εμπλακούν ενεργά στην ευρύτερη μαθησιακή διαδικασία.

Ο Δημήτρης Πριμάλης , Συντονιστής Τμήματος Αγγλικών Δημοτικού παρουσίασε το πρόγραμμα διδασκαλίας λογοτεχνίας “𝐋𝐢terature 𝐨𝐧 𝐂𝐥𝐨𝐮𝐝 𝟗: (𝐀)𝐒𝐲𝐧𝐜𝐡𝐫𝐨𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐋𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐲 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐏𝐮𝐩𝐢𝐥𝐬” το οποίο αξιοποιεί πλήρως τις τελευταίες εξελίξεις στο τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.