*ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΑ· ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ*

Οι μαθητές μαςστις σχολικές τάξεις του Ειδικού Σχολείου, αναμείχθηκαν με τους μαθητές του, παρακολούθησαν το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και είδαν, πώς τα κωφά και βαρήκοα παιδιά διδάσκονται το Άλφα και το Βήτα της Ελληνικής Γλώσσας παράλληλα με τη Νοηματική, χτίζουν κανάλια επικοινωνίας, μα και γνώσης, με την έκφραση και την κίνηση του σώματος . 

Στα τμήματα του Δημοτικού οι μαθητές μας διδάχθηκαν Μαθηματικά, Αγγλικά, Ελληνικά , Μουσική, Μουσικοκινητική Αγωγή και Γυμναστική. Εξοικειώθηκαν με τον τρόπο έκφρασης των νέων συμμαθητών τους και χρησιμοποίησαν τη νοηματική γλώσσα, για να μελετήσουν και να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν και να διασκεδάζουν μαζί.
Μέσω της συνύπαρξης και των δημιουργικών δραστηριοτήτων αγκάλιασαν τη διαφορετικότητα κατανόησαν ότιη αναπηρία δεν αποτελεί εμπόδιο, όταν υπάρχουν η θέληση και οι ίσες ευκαιρίες .