ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, πώς, μπορούν τα παιδιά μας να οργανώσουν σωστά το χρόνο τους και να συγκεντρωθούν στη μελέτη τους, ώστε να διαβάσουν και να μη “χαθούν” στις ατελείωτες ώρες χαλάρωσης που εμφανίζονται μπροστά τους;