ΜICROSOFT SHOWCASE SCHOOL 2018-2019

Το Σχολείο μας αναδείχθηκε για άλλη μία χρονιά από τη Microsoft ωςΣχολείοΠρότυποShowcase School 2018-2019, στο πλαίσιο του προγράμματος”Partners inLearning“, λόγω των βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιείγια την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και την παροχή μιας προσωποποιημένης εκπαίδευσης. 

Είμαστε ένα από τα επίλεκτα σχολεία που αποτελούνδιεθνές σημείο αναφοράςγια τα εκπαιδευτικά δρώμενα, καθώς ησυνεργατικότητα, ηδημιουργικότητακαι η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, συνεπικουρούμενη από τεχνολογίες αιχμής, διαμορφώνουν μία πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά. 

Η εμπειρία της καθολικής εφαρμογής, σε μεγάλη κλίμακα, προγραμμάτων ψηφιακού γραμματισμού, συμβάλλει στην ανάπτυξηικανοτήτων του 21ου αιώναως αποτέλεσμα Γνώσεων,ΔεξιοτήτωνκαιΑξιών, προετοιμάζοντας τους μαθητές να γίνουνΠαγκόσμιοι Πολίτες με Ελληνική Ταυτότητα.