26ος ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

*Υψηλές Διακρίσεις για το Γυμνάσιό μας, που συμμετείχε στον 26ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστρονομίας, με 10 μαθητές, υπό την επίβλεψη των Υπευθύνων Καθηγητών, Σ. Πιτυλάκη & Κλ. Κυλιντηρέα. Οι 3, μάλιστα, από αυτούς διακρίθηκαν και προκρίνονται στη 2η φάση του, που θα διεξαχθεί  στις 24 Ιανουαρίου 2021. 
Οι μαθητές είναι οι: Εύα Μποζά, Δημήτρης Μάμμος και Μαργαρίτα Πατέρα!