ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ AMBASSADOR SCHOOL ΤΟΥ STUDENT LEADERSHIP ACCREDITATION

Το Σχολείο μας απέκτησε πρόσφατα τον τίτλο του Ambassador School του Student Leadership Accreditation – SLA της SSAT (Schools, Students And Teachers Network) για την προώθηση των κοινωνικών δεξιοτήτων στη σχολική κοινότητα.

Το SLA (Πιστοποίηση Πολύπλευρης Ηγετικής Ικανότητας) προσφέρεται τα τελευταία 7 χρόνια σε μαθητές Λυκείου. Εστιάζει στη δημιουργία και υποβολή ενός Portfolio στο οποίο ο υποψήφιος συγκεντρώνει δράσεις που έχει αναλάβει στον τομέα των Γνώσεων, των Δεξιοτήτων και των Αξιών, σύμφωνα με τα κριτήρια του SLA. Τα κριτήρια αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στοιχείων προσωπικότητας και ικανοτήτων που αφορούν στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, την κοινωνική προσφορά, τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα κλπ.

Οι μαθητές μας συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό είναι να εξελίσσουν τον εαυτό τους με ικανότητες που βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα τους. Ανακαλύπτουν ότι δεν αρκεί να καταγράφουν μόνο ακαδημαϊκές επιτυχίες αλλά και να αποκτούν εμπειρίες που εμπλουτίζουν συναισθηματικά την προσωπικότητά τους.

To SLA αποτελεί σημαντική πιστοποίηση για όσους μαθητές επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του εξωτερικού.