Μηδενική Ανοχή στη Βία και στον Εκφοβισμό

Η αυξητική τάση φαινομένων βίας και εκφοβισμού που παρατηρείται στην κοινωνία μας, μας οδήγησε στην κατάρτιση ενός ειδικού προγράμματος με σκοπό την ανάπτυξη λειτουργικών σχέσεων στη σχολική μας κοινότητα μέσα σ’ ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Στόχος μας είναι η πρόληψη, η αναγνώριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Η “Πολιτική Πρόληψης και Αντιμετώπισης Βίας και Σχολικού Εκφοβισμού” που έχουμε εκπονήσει, εντάσσεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Δεοντολογίας του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού. Αποτελεί δέσμευση συμμόρφωσης για όλους – μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοικητικό προσωπικό, γονείς, καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες και επισκέπτες του Σχολείου μας.

Δημιουργήθηκε σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενδοσχολική βία και τον σχολικό εκφοβισμό και στηρίζεται στο πρότυπο αντιμετώπισης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Antibullying.

Αναμένουμε σύντομα από τους αρμόδιους φορείς να λάβουμε τη σχετική Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης και Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού που εφαρμόζουμε στο Σχολείο μας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αναλάβει το Τμήμα Ψυχοπαιδαγωγών του Σχολείου μας.