ΜΥΘΟΙ & ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Οι εικονικές διαδικτυακές «αίθουσες» διδασκαλίας επαναπροσδιορίζουν την οπτική μας για την εκπαίδευση;Ο Βασίλης Οικονόμου εξετάζει και αποδομεί 4+1 μύθους για τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας μέσω διαδικτύου.