Νέες τεχνολογίες για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών δράσεων του Γυμνασίου μας, οι μαθητές της Β΄ τάξης έλαβαν μέρος σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα «Νέες τεχνολογίες για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής», το οποίο  εκπονήθηκε σε συνεργασία με το δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S. Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι αφενός η ενημέρωση των μαθητών για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και η αντίληψη του ρόλου τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος και αφετέρου η εξεύρεση τρόπων με τους οποίους μπορούν να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να προστατέψουν το κλίμα.