Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας· ENISA, στο Σχολείο μας| Εκδήλωση Ενημέρωσης· Ευαισθητοποίησης· Προστασίας

Στο πλαίσιο του Προγραμματος  Στάση Ζωής και ειδικότερα του άξονα “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”, φιλοξενήσαμε, φέτος,  στο Σχολείο μας,  την κ. Σ. Τσιτσούλα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του European Cyber Security Challenge Hellenic Team (by ENISA), και τον κ. Χ. Ξενάκη, Αρχηγό της Ελληνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας και Καθηγητή στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

H κ. Στέλλα Τσιτσούλα και o κ. Χρήστος Ξενάκης ενημέρωσαν τους μαθητές για τη θετική, ωφέλιμη και δημιουργική πλευρά του ψηφιακού κόσμου, την ηθική και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, το Ηθικό Hacking, αλλά και για θέματα ψηφιακής ασφάλειας, για επαγγελματικές προοπτικές και, τέλος,  για το European Cyber Security Challenge.

O ENISA είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί να διασφαλίσει υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μεταξύ άλλων διοργανώνει κάθε χρόνο: Το European Cybersecurity Month (ECSM), την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα κυβερνοασφάλειας και το European Cyber Security Challenge.

Ο European Cyber Security Challenge αποτελεί μία πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), ενώ υποστηρίζεται ενεργά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την ευθύνη συγκρότησης της ελληνικής εθνικής ομάδας, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, έχει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με επικεφαλής τον Καθηγητή, κ. Χ. Ξενάκη. Η εθνική ομάδα αποτελείται από 10 άτομα μεταξύ 15-26 ετών, μαθητές, φοιτητές αλλά και απλούς υποστηρικτές της ψηφιακής ασφάλειας.