Ο Κωνσταντίνος Δούκας σε ελληνικό Σχολείο της Νέας Υόρκης, στο πλευρό της Ομογένειας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων μας, κ. Κωνσταντίνος Δούκας, δέχθηκε πρόσκληση από το ελληνικό σχολείο «Άγιος Δημήτριος», στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, προκειμένου να συμβάλει με την εμπειρία του στη βελτίωση της εκπαίδευσης προς τα Ελληνόπουλα της Αμερικής.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δούκας αντάλλαξε απόψεις με τα διευθυντικά στελέχη του ελληνικού σχολείου και πρότεινε δημιουργικές παρεμβάσεις καίριας σημασίας στον τρόπο λειτουργίας του. Παράλληλα, ο κ. Δούκας προσέφερε χρήσιμη τεχνογνωσία και καινοτόμες ιδέες για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών του συγκεκριμένου σχολείου, που επιτελεί ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την Ομογένεια όντας ένας φάρος Ελληνισμού στην Αμερική.