Ο Ν. Ι. ΚΟΥΚΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο Νίκος Α. Κούκης, Υπεύθυνος Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας, επελέγη με τη σύμφωνη γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (Ε.Ι.Π.). Από τη θέση του Ταμία και Υπευθύνου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ε.Ι.Π. ο Νίκος Ι. Κούκης προσέφερε, επί σειρά ετών, σημαντικό εθελοντικό έργο στο Ίδρυμα και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του. Ως Φιλόλογος και Ιστορικός, ο ίδιος, με ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα και την Εκπαίδευση, έχει χαράξει πολυετή πορεία στα Εκπαιδευτήρια Δούκα ως Καθηγητής και, τα τελευταία χρόνια, ως Υπεύθυνος Λυκείου δίνοντας έμφαση στη διάδοση του ελληνικού πνεύματος. Διοργάνωσε πολιτιστικές δράσεις και μαθητικά συνέδρια, αποσκοπώντας στην πνευματική καλλιέργεια των μαθητών  τόσο του Σχολείου όσο και άλλων σχολείων, κυρίως δημοσίων.