ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ: ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο πλαίσιο των ευρύτερων δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, εντάσσεται ένα δυναμικό και πολύπλευρο πρόγραμμα Μορφωτικών Ομίλων. Ειδικά σχεδιασμένοι για την κάθε ηλικιακή κατηγορία, οι μαθητικοί Όμιλοι καλύπτουν μία ευρεία θεματολογία και καλύπτουν πλήρως τα ενδιαφέροντα των μαθητών μας. Αποτελούν ένα ευχάριστο και δημιουργικό “διάλειμμα” στη σχολική καθημερινότητα των παιδιών και μέσω αυτών δημιουργούμε επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την καλλιέργεια των κλίσεων και της προσωπικότητας των παιδιών, καθώς θέτουμε τα θεμέλια και για την επίτευξη των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών στόχων τους.