Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤαΕκπαιδευτήριαΔούκα& ηΣχολήΣαχέτι(SAHETI School)τηςΝοτίουΑφρικής
σαςπροσκαλούν στηνκοινήτουςεκδήλωσημετίτλο
«ΓΕΦΥΡΕΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
τηνΤετάρτη29Μαρτίου2017καιώρα11.00π.μ.
στοΘέατρο τουΠολιτιστικούΚέντρουΔαΐς (ΕκπαιδευτήριαΔούκα,οδόςΜεσογείων151, 

Παράδεισος Αμαρουσίου)