ΠΑΙ-ΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ!

Σε συνέχεια της λεπτομερούς, τεκμηριωμένης και εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ομιλίαςτου Συντονιστήτου Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου & Επικεφαλής της Δράσης ΕνημέρωσηςSaferinternet.gr,Γιώργου Κορμά.Οι μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου, είχαν τηνευκαιρία να ενημερωθούν, αλλά και να εμπλακούν σε έναν γόνιμο διάλογο αναφορικά στοΔιαδίκτυοκαι τουςκινδύνουςπου ελλοχεύουν στην αλόγιστη χρήση τωνηλεκτρονικών παιχνιδιών. 
Ο κ. Κορμάς, με διεισδυτική, ωστόσο νηφάλια ματιά, υπογράμμισε τις διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο στη σύγχρονη εποχή. Ταυτόχρονα υπέδειξε τους τρόπους όχι μόνο για να διαχειριστούμε, αλλά και για να αξιοποιήσουμε το Internet ως εργαλείο εκμάθησης, αλλά και διασκέδασης.