ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “LIVE WITHOUT BULLYING”·

ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣστο #DikomouSxoleio σημαίνειπρωτίστωςΚαλλιέργειαΑξιών. Σημαίνει ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που αφορά 6 (έξι)άξονες όπως, μεταξύ άλλων, ο Πολιτισμός, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Σημαίνει καινοτόμες προσεγγίσεις που αποσκοπούν στην Ενημέρωση, την Αφύπνιση και την Ευαισθητοποίηση. 
ΗΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣστο #DikomouSxoleio είναι η Φιλοσοφία μας. Και τη στηρίζουμε συστηματικά και βιωματικά. 
Και για αυτή ακριβώς τη Στάσημάς λάβαμε Τιμητικό Έπαινοαπό τοΚέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ). Για τον αγώναμαςκατά του ενδοσχολικού και του Διαδικτυακού Εκφοβισμού.