Σχολικός Εκφοβισμός: Όταν το Πείραγμα γίνεται… Εφιάλτης

Σχολικός εκφοβισμός, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Διαδικτυακός Εκφοβισμός.
Όλα αυτά αποτέλεσαν κεντρικό θέμα και το αντικείμενο συζήτησηςκαι επεξεργασίας της εκδήλωσης, που πραγματοποίησε η Ε’ Δημοτικού, στο Θέατρο Δαΐς.
Οι μαθητές ανακοίνωσαν τααποτελέσματα ερωτηματολογίου,σχετικού με τον σχολικό εκφοβισμό καιμίλησαν για την εμπειρία τους από τηνεκπαιδευτική επίσκεψηστην ομάδα Χρόνος- Δράσεις Πολιτισμού. Παράλληλα παρουσίασανθεατρικό δρώμενομε τίτλο «Η ζωή του Κλεάνθη», ενός ανθρώπου που βίωσε τον εκφοβισμό σε όλες τις πτυχές της ζωής και της καθημερινότητάς του. 

Τέλος, ηΨυχολόγος,κ. Ρ. Δουμανά,μίλησε για τις διαστάσεις, τις μορφές, τα συμπτώματα, αλλά και τις λύσεις που προτείνονται για την αντιμετώπιση του φαινομένου .