Σεμινάριο Α’ Βοηθειών από το Κοργιαλένειο Μπενάκειο Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ένα… “μάθημα Ζωής”  είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν  οι μαθητές του Γυμνασίου μας. Καθώς εκτιμάται ότι περισσότερες από 100.000 ζωές θα μπορούσαν να σωθούν, εάν περισσότεροι απλοί πολίτες μάθαιναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ξεκινώντας από τα παιδιά στο σχολείο, βασικός στόχος της διοργάνωσης και διεξαγωγής του Σεμιναρίου αυτού, στο Σχολείο μας, ήταν να εκπαιδευτούν οι μαθητές μας, ώστε να μπορέσουν να φανούν χρήσιμοι σε μια αντίστοιχη περίπτωση στο μέλλον και ίσως καθοριστικοί για την ζωή κάποιου συνανθρώπου τους.

Το Σεμινάριο Εκμάθησης της ΚΑΡΠΑ από τα παιδιά επικεντρώθηκε στη διδασκαλία των πρώτων βοηθειών χρησιμοποιώντας διαδραστική συζήτηση, αλλά και πρακτική άσκηση, καθώς και προσομοιώσεις με την βοήθεια προπλασμάτων.
Παράλληλα, είχε ως σκοπό την εκπαίδευση των υποψήφιων ανανηπτών στην υποστήριξη της κυκλοφορίας και της αναπνοής ενός θύματος ΚΑ, με απλά μέσα μέχρι να έρθει στον τόπο του συμβάντος η εξειδικευμένη βοήθεια.

Η εκπαίδευση παραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και ήταν μία προσφορά παπό την Β’ Καρδιολογική κλινική του Κοργιαλένειου Μπενάκειου Νοσοκομείου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.