ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ| ΣΤΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ| ΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο Δικό μου Σχολείο,ιδιαίτερα, τώρα,που πλησιάζουν οι μέρες του Πάσχα, με το Πρόγραμμα*Στάση Ζωής*, που καλλιεργεί και προάγει τηνΑνθρωπιστική Παιδεία, συνεχίζουμε ακόμη πιο εντατικά τις υποστηρικτικές, αλλά κι ενημερωτικέςμας δράσεις. 
Σε αυτό το πλαίσιο,προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες