ΣΤΟ 1ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΦΕΣTIBAΛ INTERNATIONAL BACCALAUREATE

Με ισχυρό ρόλο και λόγο για την Ηγεσία και τη Μάθηση στον 21ο αιώνα. Ο Κωνσταντίνος Ι. Δούκας, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκπαιδευτηρίων μας, ως προσκεκλημένος ομιλητής σε μία σημαντική διεθνή διοργάνωση για τη διαμόρφωση μίας παγκόσμιας κραταιής παιδαγωγικής κοινότητας.
Ως εκπρόσωπος ενός ηγετικού εκπαιδευτικού Οργανισμού, ο Κ. Ι. Δούκας βρέθηκε στην Κροατία και με μία εμπνευσμένη εισήγηση, με τίτλο, From Vision to Action·  How to Implement your School’s Educational Transformation, κατάφερε αναπτύσσοντας το παράδειγμα της εξελικτικής πορείας του Σχολείου μας να μοιραστεί τις καινοτόμες αντιλήψεις, την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές που διαμορφώνουν  το -πάντα-  σύγχρονο Σχολείο.