ΣΤΟ #DikomouSxoleio, ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Με μια εκπαιδευτική πορεία που ξεπερνά τα 100 χρόνια και με σύνθημα την ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και την πρόοδο, τα Εκπαιδευτήριά μαςσχεδιάζουν και υλοποιούν διαρκώς εκπαιδευτικές καινοτομίες διαμορφώνοντας ένα σχολείοΔημιουργικό,Ευχάριστο,Χρήσιμο καιΑποτελεσματικό. Η εξατομικευμένη μάθηση αποτελεί μίαμαθητοκεντρική και βιωματική διδασκαλία, με έναυσμα τα ενδιαφέροντα των παιδιών, που εστιάζει στην ανακάλυψη της γνώσης, τον πειραματισμό, την αξιολόγηση της πληροφορίας και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης. Οι μαθητές βιώνουν ευχάριστα τη σχολική πραγματικότητα, λαμβάνουν γνώσεις, καλλιεργούν δεξιότητες και αποκτούν αξίες αναπτύσσοντας μια ισορροπημένη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα.