“Σύνθεση” Επιτυχίας!

Στις εξετάσεις του ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music)στον Τομέα, Music Theory, με βαθμό100%,ο μαθητής του Γυμνασίου μας,  Παναγιώτης Γεωργίουέλαβε την απόλυτη διάκριση!
Στις ίδιες εξετάσεις,αρίστευσαν, επίσης,από τις Βαθμίδες του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, οι μαθητές μας:Ρούσσο Έλλη, Merit (Έπαινος),Τσαμοπούλου Μαρία, Distinction (Διάκριση),Καραμήτσου Νάντια, Merit (Έπαινος). 

Παράλληλα, ο μαθητής του Γυμνασίου μας,Σάββας Αλευρίδηςαρίστευσεστις εξετάσεις της ηλεκτρικής κιθάρας μέσω του Αγγλικού μουσικού συστήματος RGT(Registry of Guitar Tutors at London College of Music), με βαθμό 88% (Distinction)!