Τα Εκπαιδευτήριά μας εγκαινιάζουν σημαντική Συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με δύο Δράσεις

Τα Εκπαιδευτήριά μας εγκαινιάζουν μία σημαντική συνεργασία, η οποία θα κινείται σε δύο επιπέδα, με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε αυτό το πλαίσιο, το  Σχολείο μας συμμετείχε σε δύο σημαντικές εκπαιδευτικές δράσεις επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης:

Σε μαθητικό επίπεδο, έλαβε μέρος με τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου, στο εξαιρετικά καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητα του Μέλλοντος για Νέους και Εφήβους”, το οποίο χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την εκδήλωση έναρξης του προγράμματος παρευρέθησαν μαζί με την επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος, Αν. Καθηγήτρια, Ελένη Σαλαβού, ο Γενικός Διευθυντής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Αντώνης Ψύρης και η Αναπληρώτρια Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Χρυσάνθη Σωτηρίου.

Σε επίπεδο Οργανισμού, μετά από πρόσκληση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΟΠΑ και της Διδάκτωρ Κλεοπάτρας Ντέλιου, ο Γενικός Διευθυντής Διοίκησης των Εκπαιδευτηρίων Δούκα και EFQM Certified Assessor του ΙΝΒΙΑΝ| Ινστιτούτο Βιωσιμότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης| Θωμάς Αγγελόπουλος, πραγματοποίησε παρουσίαση για την επιτυχημένη εφαρμογή του Μοντέλου EFQM στο Σχολείο μας, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους φοιτητές για καλές πρακτικές και δράσεις καινοτομίας, μετασχηματισμού & βιώσιμης ανάπτυξης των οργανισμών.