ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΣ *eTWINNING SCHOOL 2019-2020*

Στο Σχολείο μας απονεμήθηκεηδιεθνής ετικέτα*eTwinning School 2019-2020*τόσο ως συνολική αναγνώριση της καινοτόμου εκπαιδευτικής του πορείας όσο και ως επιβεβαίωση της ηγετικής θέσης που κατέχει στα παιδαγωγικά δρώμενα εντός & εκτός Ελλάδος. 

Για την απονομή της διεθνούς ετικέτας eTwinning διερευνόνται, λαμβάνονται υπόψη και επιβραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται από ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, σε τομείς όπως: Οι πολιτικέςψηφιακών πρακτικών και ψηφιακής προστασίας, η ενσωμάτωση και η υλοποίηση πρωτοπόρων & δημιουργικών εκπαιδευτικών έργων, η προώθηση της επιμόρφωσης & της συνεχούς εξέλιξης του εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και η καλλιέργεια & η προώθηση συνεργατικών πρακτικών μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.