ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο Κωνσταντίνος Ι. Δούκας μιλάει στοΠρώτο Θέμα  για τη νέα πραγματικότητα της Τηλεκπαίδευσης στη χώρα μας και για την καινοτόμο εφαρμογή της – από το 2005 – στο#DikomouSxoleio . Αναλύει τους παράγοντες που διασφαλίζουν την επιτυχημένη εφαρμογή και ανάδειξη της σε απαραίτητο μαθησιακό εργαλείο· Επισημαίνει την αναγκαιότητα διαρκούς ενημέρωσης και συνεργασίας Σχολείου και Οικογένειας· Υπογραμμίζει τα οφέλη που τελικά αποκομίζουν οι μαθητές, εν μέσω μίας κρίσιμης και απροσδόκητης συγκυρίας. Και μας προτρέπει: “Ονειρευτείτε το Αδύνατο και κάντε το, Δυνατό.”