ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ο Κωνσταντίνος Ι. Δούκας μιλάει στο Πρώτο Θέμα για τη νέα πραγματικότητα της Τηλεκπαίδευσης στη χώρα μας και για την καινοτόμο εφαρμογή της – από το 2005 – στο #DikomouSxoleio. Αναλύει τους παράγοντες που διασφαλίζουν  την επιτυχημένη εφαρμογή και ανάδειξή της σε απαραίτητο μαθησιακό εργαλείο. Επισημαίνει την αναγκαιότητα διαρκούς ενημέρωσης και συνεργασίας Σχολείου και Οικογένειας. Υπογραμμίζει τα οφέλη που, τελικά, αποκομίζουν οι μαθητές, εν μέσω μίας κρίσιμης και απροσδόκητης συγκυρίας. Και μας προτρέπει: «Ονειρευτείτε το αDύνατο και κάντε το Dυνατό!»