Το Αειφόρο Σχολείο μας!

Με στόχο τηντηνοικολογική ευαισθητοποίηση, τη δημιουργία μίας νέας αντίληψης για το περιβάλλον,αλλά και την καλλιέργεια τηςυπευθυνότηταςκαι την ενδυνάμωση της συνεργασίας, το Σχολείο μας φροντίζει να εμπλέκει τους μαθητές σε ουσιαστικές καιβιωματικέςσχετικέςδράσεις. 

Έτσι,τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, με καθοδήγηση Γεωπόνου, φύτεψαν αρωματικά φυτά, βότανα και μικρά άνθη, στοφυτώριόμας. 

Ενώ,σε ανάλογη διαβαθμιακή ενέργεια, οι μαθητές συμμετείχανστηνκομποστοποίηση, ενημερώθηκαν για την επιτακτική ανάγκη ενός καθαρούκαι βιώσιμουπεριβάλλοντος και ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση των αποβλήτων..