Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στο Σχολείο μας: Σεμινάριο Κατάρτισης Εξεταστών – Διορθωτών Γαλλικής Γλώσσας

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο Σεμινάριο Κατάρτισης Εξεταστών- Διορθωτών των Πτυχίων Γλωσσομάθειας Γαλλικών από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, στα Εκπαιδευτήριά μας.  Σε αυτό το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τομέα Γαλλικών του Σχολείου μας είχε την ευκαιρία να εξοικειωθεί με την φιλοσοφία και την μεθοδολογία των νέων κριτηρίων αξιολόγησης και να εξασκηθεί στην εφαρμογή τους, ώστε να έχει τη δυνατότητα να τα εφαρμόσει στις τάξεις.

Το σεμινάριο περιελάμβανε εξετάσεις και αξιολόγηση των συμμετεχόντων. Η διοργάνωση έλαβε εξαιρετικά σχόλια τόσο από τους επιμορφωτές του Γαλλικού Ινστιτούτου, μεταξύ των οποίων και ο Διευθυντής εξετάσεων του IFG, κ. Ν . Χριστοδούλου όσο και από όλους τους συμμετέχοντες.