Το Σχολείο μας, Showcase School της Microsoft για ακόμη μία χρονιά!

Για άλλη μία χρονιά, η Microsoft ανακήρυξε το Σχολείο μας Showcase School κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Στο πλαίσιο αυτού του σημαντικού και παγκόσμιου προγράμματος εκπαιδευτικής συνεργασίας της Microsoft, συνεχίζουμε να αποτελούμε σημείο αναφοράς σε επίπεδο εκπαιδευτικής καινοτομίας, με απώτερο στόχο την βελτίωση των σχολείων και της Παιδείας γενικότερα.

Με την ανανέωση της διάκρισης αυτής, τα Εκπαιδευτήριά μας αποδεικνύουν ότι η αλλαγή του τρόπου μάθησης είναι εφικτή μέσα από παιδαγωγικές εμπειρίες με επίκεντρο τον μαθητή, που επιτρέπουν τη δια βίου μάθηση. Παράλληλα, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν περισσότερα.