Το Σχολείο μας ταξιδεύει στην Πορτογαλία για ένα… «πράσινο» Ευρωπαϊκό Έργο

Ο κ. Ηλ. Αρδίττης και η κ. Μικ. Μπαλαφούτη εκπροσώπησαν το Σχολείο μας στην πρώτη διεθνική συνάντηση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, Projet Vert: Volontariat, Engagement, Responsabilité, Transfert de Bonnes Pratiques, που εντάσσεται στοπρόγραμμα Erasmus + και διεξήχθη στην Πορτογαλία (23-27.10.2017). Το σχολείο υποδοχής ήταν το Escola Basica Integrada de Arrifes, στην Ponte Nelgada. Κατά τη συνάντηση αυτή, καθορίστηκε το πλαίσιο των εργασιών που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς ορίστηκαν και οι επόμενες συναντήσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν επιλεγμένοι μαθητές παρουσιάζοντας τις ερευνητικές  εργασίες που θα εκπονήσουν στο σχολείο τους. Κατά την παραμονή τους στην Πορτογαλία, οι παραπάνω καθηγητές επισκέφτηκαν το Κέντρο Γεωθερμίας, τον Μετεωρολογικό Σταθμότης περιοχής, την  Υδροηλεκτρική Μονάδα παραγωγής ενέργειας, αλλά και τον ενεργό κρατήρα του ηφαιστείου. Όλες οι συναντήσεις και οι ξεναγήσεις έγιναν στη γαλλική γλώσσα.