ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ! ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ!

ΣτηνΑ’ Δημοτικού, το μάθημα τηςΜουσικής, εμπλουτίζεται και λειτουργεί συμπληρωματικά με το μάθημα τηςΜουσικοθεατρικής Αγωγής. 

Βασικά και συνδετικά στοιχεία είναι ο ρυθμός, η κίνηση, η έκφραση, η ενεργητική ακρόαση.
Η εκπαίδευση βασίζεται στην βιωματική μάθηση. Μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες, τα παιδιά καλλιεργούν συντονισμό, συγχρονισμό, έκφραση και επικοινωνία.
Επιπλέον, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνηαλλά και φαντασία,παρατηρητικότητα, μνήμη και κριτική σκέψη. 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν και ποικίλες δραστηριότητες στην Αγγλική γλώσσα,με στόχο να διερύνουν τους ορίζοντες των μαθητών μας.