Το Ταξίδι της Μάθησης & του Παιχνιδιού ξεκινά στο Δ-ικό μου Νηπιαγωγείο

Σε ένα χαρούμενο, δίγλωσσο & βιωματικό Νηπιαγωγείο με τον πιο όμορφο κήπο της πόλης! Χάρη σε ένα καινοτόμο, ολιστικό πρόγραμμα, τα παιδιά προετοιμάζονται να γίνουν Παγκόσμιοι Πολίτες, σε έναν βιώσιμο κόσμο.

Στόχος μας  είναι ένα D-υνατό ξεκίνημα δημιουργικό, χαρούμενο, καινοτόμο και αποτελεσματικό! Με τα πρώτα βήματα του παιδιού στον κόσμο της εκπαίδευσης πραγματοποιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στην ατοµικότητα, τα ενδιαφέροντα, αλλά κυρίως, την ανάγκη του να αποκτήσει Γνώσεις, ∆εξιότητες και Αξίες.

Από την αρχή, λοιπόν, φροντίζουμε, ώστε το κάθε παιδί να γνωρίσει τον εαυτό του, να κοινωνικοποιηθεί και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του. Οι επιδιώξεις αυτές έχουν σαν ουσιαστικό σκοπό την οικοδόμηση της γνώσης από τα παιδιά και όχι την απλή μετάβαση. Κύριο μέλημά μας είναι να προάγουμε την επικοινωνία, την δημιουργική και κριτική σκέψη, την προσωπική ταυτότητα και την αυτονομία του κάθε παιδιού. Παράλληλα, δίνεται  έμφαση στη διασφάλιση υγιειών συνθηκών διαβίωσης καθώς και στην προαγωγή της ευημερίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή μας σχολική μας χρονιά άρχισε και προχωρά εξελικτικά μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών ενοτήτων, δρασηριοτήτων και δράσεων αντίστοιχης προσέγγισης. Συγκεκριμένα:

Οι πρώτες μέρες στο σχολείο περιελάμβάναν δραστηριότητες γνωριμίας με τους νηπιαγωγούς και τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης. Σε ένα περιβάλλον με ερεθίσματα τα παιδιά ξεκινούσαν την μέρα τους με αυθόρμητες δραστηριότητες προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα τους τάξη, έπαιξαν παιχνίδια γνωριμίας για την ομαλή ένταξη τους στην ομάδα, έμαθαν τρόπους χρήσης του παιδαγωγικού υλικού και των παιχνιδιών, υοθέτησαν κανόνες καθαριότητας του χώρου και ατομικής υγιεινής και ασχολήθηκαν με ψυχοκινητικά παιχνίδια προκειμένου να γνωρίσουν το σώμα τους, τις δυνατότητές τους, το περιβάλλον τους και κατ’ επέκτασιν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση.

Εφόσον τα παιδιά ένιωσαν οικεία με το περιβάλλον της τάξης και γνώρισαν καλύτερα τον εαυτό τους και τα μέλη της ομάδας τους ασχολήθηκαν με τα σχήματα, τους αριθμούς, τον καιρό, τις μέρες τις εβδομάδας, τον τρύγο και φυσικά φτιάξαμε μαζί τους κανόνες της τάξης μας, προσαρμοσμένους στα συμβόλαια και τις συμφωνίες που τα ίδια τα παιδιά δημιούργησαν.

Μέσα απο την ενότητα “ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ” στοχεύσαμε ώστε τα παιδιά από μικρή ηλικία να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της Υγείας και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την προάσπιση και την προαγωγή της. Η διασφάλιση των υγιών συνθηκών διαβίωσης και ευημερίας είναι απαραίτητες για την βιώσιμη ανάπτυξη.

*Φυσικά*, ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος μας αποτελούν οι λεγόμενες “GREEN DAYS”. Τα παιδιά μέσα απο δράσεις που σχετίζονται με τον λαχανόκηπο μας και τον βοτανόκηπο μας έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον κι αποκτούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές. Αφού έρθουμε σε επαφή με το έδαφος, έπειτα θα χρειαστεί να καθαριστούμε καλά. Υπενθυμίζουμε στα παιδιά την σημαντικότητα της εξοικονόμηση του νερού κι αποτρέπουμε την σπατάλη του. Με αφορμή την αλλαγή της εποχής και του καιρού, συζητάμε και για την αλλαγή των καιρικών συνθηκών και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Στόχος μας είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και θεσμικής ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

 

Τέλος, και με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τα παιδιά μέσα από τη συζήτηση και με τη βοήθεια εποπτικού υλικού συνειδητοποίησαν τη σημαντικότητα της Ειρήνης και την εξασφάλιση των βιώσιμων συνθηκών διαβίωσης. Επίσης άρχισαν να αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση των εθνικών θεσμών, ο σεβασμός στα δικαιώματα και στις ευκαιρίες και υιοθέτηση μη-βίαιης συμπεριφοράς.