Το βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας συναντά το Μetropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης

Στις 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Δαΐς παρουσίαση της διαθεματικής εργασίας των τμημάτων Ε4 και ΕΝ155 με θέμα την βιωματική και εικονική περιήγηση στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας και στο Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης. Με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής τους ικανότητας, οι μαθητές σε ομάδες, ακολουθώντας τη διδακτική μεθοδολογία των “6 σκεπτόμενων καπέλων”, επέλεξαν εκθέματα, συνέλεξαν στοιχεία, οργάνωσαν τις πληροφορίες, εξέφρασαν απόψεις και θέσεις σχετικά με αυτά, ανέλαβαν δράσεις πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τις επισκέψεις, υποδυόμενοι ρόλους. Επιλέγοντας εκθέματα βάση των κριτηρίων που τέθηκαν στις ομαδες, δημιούργησαν το δικό τους ψηφιακό μουσείο, αξιοποιώντας ένα διαδικτυακό εργαλείο οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού (MS OneNote). Η εκπόνηση της εργασίας αυτής έγινε με αφορμή σεμιναρίου της Microsoft και του British Council “Teaching critical thinking and problem solving” που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί MIEE Experts κα. Νάνσυ Τασιοπούλου και κα. Γεωργία Γεωργίου, με τη συνεργασία του Microsoft Fellow κ. Βασίλη Οικονόμου.