Β΄ Μαθητικό Συμπόσιο Συνεργαζόμενων Γυμνασίων, ASPnet Unesco

Το Σχολείο μας, συμμετείχε με ομάδα δέκα μαθητών της Γ’ Γυμνασίουστο Β΄ Μαθητικό Συμπόσιο Συνεργαζόμενων Γυμνασίων, ASPnet Unesco, το οποίο διεξήχθη στην Ιωνίδειο Σχολή του Πειραιά.Οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση των καθηγητριών, κ.ΌλΜανούρηκαιΚορΔρύλλη, προετοιμάστηκαν επαρκώς πάνω στο θέμα του Συμποσίου:“Διαχείριση των Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης”.Αρχικά, με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, παρουσίασαν ένα καλλιτεχνικό video, το οποίο δημιούργησαν με τη συμβολή του Καθηγητή Εικαστικών, κ.Θ. Χρυσικού.Στη συνέχεια, εξέθεσαν τα πορίσματα της έρευνάς τους ενώπιον ακροατηρίου μαθητών και καθηγητών δεκαπέντε Γυμνασίων και καταχειροκροτήθηκαν. Τα παιδιά, μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, κατάφεραν να συνειδητοποιήσουν την αξία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και της διατήρησής της. Επιπλέον, έμαθαν να συνεργάζονται, να είναι καλοί ακροατές, να ανταλλάσσουν ιδέες, να επικοινωνούν, να αυτενεργούν και να λειτουργούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.