Βραβεία & Διακρίσεις στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό Α’ Γυμνασίου

Η συμμετοχή του Σχολείου μας στο 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό: “Η Ιδέα του Επιχειρείν στην Α’ Γυμνασίου”, ο οποίος διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ξεχώρισε με πλήθος διακρίσεων.

Αναλυτικά οι επιτυχίες των μαθητών μας:

  • Μάξιμος Γεωργίου: 1ο Βραβείο Διάκρισης & Βραβείο Διάκρισης (Θέματα Ανάπτυξης)
  • Ιωάννης Μπράτης: Βραβείο Διάκρισης (Θέματα Ανάπτυξης)
  • Εύα Παρασκευοπούλου: 1ο Βραβείο Διάκρισης
  • Κωνσταντίνος Σιαμπάνης: 1ο Βραβείο Διάκρισης
  • Λυδία Τεριακίδου: 1ο Βραβείο Διάκρισης
  • Μαρία-Αλίκη Τόγια: 2ο Βραβείο Διάκρισης

Αξίζει να σημειωθεί ότι:
Το Βραβείο Διάκρισης για την πρώτη (1η ) καλύτερη επίδοση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό λαμβάνουν συνολικά εξήντα επτά (67) μαθήτριες και μαθητές (από τις/τους 517).
Το Βραβείο Διάκρισης για την καλύτερη επίδοση στο θέμα ανάπτυξης στον Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό λαμβάνουν συνολικά είκοσι τέσσερεις 24 μαθήτριες και μαθητές από τους 517 που έλαβαν μέρος.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου προς την Οικονομική επιστήμη και να αποτελέσει κίνητρο για την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης και την ενεργό συμμετοχή τους στον βαθμό που τους επιτρέπεται στις σημερινές οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνουν τα νοικοκυριά. Μέσα από τη διαδικασία αυτή ίσως τους δοθεί το ερέθισμα να ασχοληθούν μελλοντικά με τον χώρο των Επιχειρήσεων και της Οικονομίας.