Βραβείο για τον μαθητή του Γυμνασίου μας, Ηλία Γεωργίου

ΤοΑ΄Βραβείο Ποίησηςμε το ποίημα “Να μιλήσω για ήρωες”, στοΔιαγωνισμό του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίωναπέσπασε ο μαθητής της Β’ ΓυμνασίουΗλίας Γεωργίου, με Υπεύθυνη Καθηγήτρια την 
κ.Χριστίνα Σταμάτη.