Περιβάλλον
Μία Σχολική Χρονιά γεμάτη με *Στάσεις Ζωής* 

Δράση με το σύλλογο προστασίας θαλάσσιας χελώνας ” ΑΡΧΕΛΩΝ”

‣Τα νηπιάκια μας, βλέποντας τις θαλάσσιες χελώνες σε κίνδυνο, έφτιαξαν τις δικές τους εργασίες, χρησιμοποιώντας τη λέξη SOS για να ζητήσουν βοήθεια από όλον τον κόσμο!


																																	
							

Ο Πλανήτης είναι το Σπίτι μας

‣Στο D-ικό μας σχολείο η αγάπη για το περιβάλλον είναι χειροπιαστή και η προσπάθειά μας να αποκτήσουμε όλοι καλές πρακτικές που θα το βοηθήσουν αδιάκοπη.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς προσπάθειας επισκέφτηκαν το σχολείο μας εκπρόσωποι του Μη Κερδοσκοπικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού We4all και συναντήθηκαν με τους μαθητές μας. Μέσα από έξυπνα παιχνίδια, παρατήρηση και συζήτηση θυμηθήκαμε πως ο πλανήτης μας είναι το σπίτι μας και έχουμε όλοι μια αποστολή: να τον βοηθήσουμε να θεραπευτεί.

Μιλήσαμε για το περιβάλλον, την αναδάσωση, την ανακύκλωση, τις ανθρώπινες ενέργειες που βλάπτουν το περιβάλλον και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν.

Όλοι συμφωνήσαμε πως κάθε μας μικρή πράξη στήριξης και φροντίδας του περιβάλλοντος είναι σημαντική και όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι΄ αυτό!

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Σημερινός μαθητής-αυριανός ενεργός πολίτης

‣ Συζητούμε µε τους µαθητές για την κλιµατική αλλαγή, τα αίτια και τις επιπτώσεις της. Παροτρύνουμε τους µαθητές να µετρήσουν το ανθρακικό αποτύπωµα του σπιτιού τους και του σχολείου τους.

Ενθαρρύνουμε τους µαθητές να δηµιουργήσουν µια οµάδα περιβάλλοντος στο σχολείο «Μικροί Επιθεωρητές για το Κλίµα».

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 Τιμητικό Βραβείο στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας (ACSTAC 2022)

‣ Το σχολείο μας στο πλαίσιο της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης στο πρόγραμμα στάση ζωής – περιβαλλοντική εκπαίδευση, συμμετείχε στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας (ACSTAC 2022) με project του μαθητή της Α΄ Λυκείου Καλούδη Φίλιππου Ακύλα με θέμα «Το Μέλλον του Φαγητού», αποσπώντας τιμητικό βραβείο.

Η εμπεριστατωμένη παρουσίασή του, η διαθεματική προσέγγιση, η ευφάνταση δημιουργία τρισδιάστατου φαγητού και οι ουσιαστικές προτάσεις του για μια βιώσιμη κοινωνία έκαναν την εργασία του να ξεχωρίσει μεταξύ πολλών άλλων και να διακριθεί, προβάλλοντας στην ουσία την έννοια της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης που επεξεργαστήκαμε φέτος στο Λύκειο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ